Văn phòng

18/05/2021

Chủ nghĩa yêu nước là một giá trị bền vững, nhân tố quan trọng hàng đầu tác động sâu sắc đến đời sống văn hóa, tinh thần và trở thành truy...

13/12/2016

Nhằm đẩy mạnh các phong trào trong công nhân viên chức lao động, trong năm 2016 LĐLĐ thành phố Hưng Yên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thu hút...

13/12/2016

LĐLĐ huyện Phù Cừ hiện có 4.286 đoàn viên, sinh hoạt tại 81 công đoàn cơ sở trực thuộc và Công đoàn Giáo Dục huyện....

23/08/2013

Trong quá trình đổi mới của đất nước, công nghiệp của Hưng Yên phát triển mạnh, các khu công nghiệp đã thu hút nhiều doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất ...