Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ☭

12/09/2023

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ các nội hàm của mối quan hệ đối tác mới Việt Nam-Hoa Kỳ kế thừa những nội dung hợp tác hiện có giữa hai nước và đư...

29/08/2023

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu Đảng phải coi trọng công tác xây dựng Đảng về tư tưởng. Người luôn nhắc nhở cán bộ Đảng viên học tập chủ ...

28/08/2023

Thực hiện Nghị quyết của Đảng, Kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội đã có Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, c...

09/08/2023

Cách đây 78 năm, ngày 19/8/1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi - Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước dân...

31/07/2023

Ngày 31/7, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Chuyên đề năm 2023, Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các văn bản, nghị quyế...

28/07/2023

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 về kiểm soát quyền lực v...

17/07/2023

Thủ đoạn mới của các thế lực thù địch xuyên tạc “Bộ đội Cụ Hồ

17/07/2023

Trong khó khăn, “Bộ đội Cụ Hồ” càng tỏa sáng

11/07/2023

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua nêu gương về đạo đức cách mạng

20/06/2023

Thời gian qua, các thế lực thù địch rêu rao, gán ghép nhiều thông tin xuyên tạc, sai trái hòng chống phá việc ban hành và thực hiện chủ trương đổi mới...

15/06/2023

Căn cứ Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành văn bản số 105-HD/BTGTW ngày 29/5/2023 ...

02/06/2023

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/202...

23/05/2023

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Đảng “Nước Nga Thống nhất”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Đi-mi-tơ-ri Mét-vê-đép từ ng...

18/05/2023

Trong những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao ...

28/04/2023

Với mọi người Việt Nam, 30/4/1975 là một ngày lịch sử trọng đại – ngày hội thống nhất non sông, Bắc Nam một dải. Đó là thắng lợi vẻ vang của toàn thể ...

17/09/2021

Dù rằng còn những hạn chế, thách thức trong giải quyết hài hòa lợi ích quốc gia với lợi ích chính đáng của từng cá nhân, nhưng những kết quả đạt được ...

22/09/2020

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945 - 2020) và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đ...