Tra cứu văn bản

Thể loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
Công văn 81/LĐLĐ 08/12/2023 Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên Công văn tuyên truyền kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028 Tải về
Quyết định 01/QĐ-TLĐ 03/12/2023 Tổng LĐLĐ Việt Nam Quyết định v/v công nhận Ban chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 Tải về
Quyết định 8324/QĐ-TLĐ 03/11/2023 Tổng LĐLĐ Việt Nam Quyết định v/v công nhận BCH, BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; UBKT, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 Tải về
Công văn 24/LĐLĐ 07/11/2023 Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên Công văn tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028 Tải về
Tài liệu tham khảo TL-BVBMNN 25/11/2022 Một số tài liệu liên quan đến công tác Bảo vệ bí mật nhà nước (BVBMNN) trong cơ quan, đơn vị Tải về
Quyết định 2288/QĐ-TTg 31/12/2020 Quy định Danh mục bí mật nhà nước của Công đoàn Việt Nam. Tải về
Nghị quyết NQ-ĐHXIX 14/10/2023 Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Hưng Yên Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 Tải về
Kế hoạch 368/KH-TLĐ 18/10/2023 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Kế hoạch tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 Tải về
Hướng dẫn 23-HD/BTGĐUK 12/10/2023 Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng Tải về
Báo cáo 01/BC-LĐLĐ 18/10/2023 Liên đoàn lao động tỉnh Hưng Yên Báo cáo nhanh Kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 Tải về