Tra cứu văn bản

Thể loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
Công văn 31/05/2024 Tỉnh ủy Hưng Yên vv hưởng ứng tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX và Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Hưng Yên Tải về
Kế hoạch 90-KH/BTGTU 21/05/2024 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Hưng Yên năm 2024 Tải về
Đề cương, câu hỏi, gợi ý trả lời 12/04/2024 Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tải về
Công văn 81/LĐLĐ 08/12/2023 Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên Công văn tuyên truyền kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028 Tải về
Quyết định 01/QĐ-TLĐ 03/12/2023 Tổng LĐLĐ Việt Nam Quyết định v/v công nhận Ban chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 Tải về
Quyết định 8324/QĐ-TLĐ 03/11/2023 Tổng LĐLĐ Việt Nam Quyết định v/v công nhận BCH, BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; UBKT, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 Tải về
Công văn 24/LĐLĐ 07/11/2023 Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên Công văn tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028 Tải về
Tài liệu tham khảo TL-BVBMNN 25/11/2022 Một số tài liệu liên quan đến công tác Bảo vệ bí mật nhà nước (BVBMNN) trong cơ quan, đơn vị Tải về
Quyết định 2288/QĐ-TTg 31/12/2020 Quy định Danh mục bí mật nhà nước của Công đoàn Việt Nam. Tải về
Nghị quyết NQ-ĐHXIX 14/10/2023 Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Hưng Yên Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 Tải về