Cẩm nang - Hướng dẫn

13/05/2024

Thể lệ infographics và hướng dẫn cách thức tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”...

11/10/2023

Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ tổ chức trong hai ngày 13, 14/10 tại Trung tâm hội nghị tỉnh, với 289 đại biểu đại ...

21/09/2023

BBT website Công đoàn Hưng Yên hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thay đổi khung ảnh đại diện chào mừng Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ...

05/09/2023

Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1/7/2023. Trong đó một số điểm mới liên quan đến hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, ng...

08/08/2023

Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ Y tế Quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá, có hiệu lực từ 01/8/2023...

11/07/2023

Nhằm tăng cường nhận thức, kiến thức về lừa đảo trực tuyến, bảo vệ người dân Việt Nam trước những rủi ro tiềm ẩn trên không gian mạng, Bộ Thông tin và...

05/07/2023

Lừa đảo trực tuyến là vấn đề phức tạp đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của toàn xã hội. Các đối tượng xấu lợi dụng bối cảnh bùng nổ công nghệ th...

01/06/2023

Tờ gấp tuyên truyền "Tác hại của các chất hướng thần" do Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam biên soạn, NXB Lao động phát hành năm 2022 dưới dạng xuất b...

17/05/2023

Từ ngày 1/7/2023, có 9 đối tượng được áp dụng điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng (theo Nghị định số 24/2023...

05/05/2023

Theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh...

03/04/2023

Bệnh nghề nghiệp được quy định là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động. Người lao động tham gia...

01/03/2023

Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ban hành theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ ngày 03/02/2020 và hướng dẫn thi hành Đi...