[Infographics] Chính sách Hỗ trợ khám chữa bệnh nghề nghiệp, những điều cần biết

Đăng ngày 05/05/2023
Lượt xem: 324
100%

Theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, trong đó quy định hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp.

Đăng bởi: Admin

Nguồn & Infographic: Lao động Thủ đô