[Infographics] Danh mục Bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH (cập nhật đến 01/4/2023)

Đăng ngày 03/04/2023
Lượt xem: 339
100%

Bệnh nghề nghiệp được quy định là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động. Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp.

Bệnh COVID-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động. Từ 01/4/2023, bệnh COVID-19 nghề nghiệp là bệnh nghề nghiệp thứ 35 được hưởng bảo hiểm xã hội (theo Thông tư số 02/2023/TT-BYT ngày 09/2/2023 của Bộ Y tế: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội).

Từ 1/4, COVID-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

 

(*) Nguồn Infographics.vn - TTXVN

Đăng bởi Admin