[Infographics] Quy định mới về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá theo Thông tư số 11/2023/TT-BYT

Đăng ngày 08/08/2023
Lượt xem: 1363
100%

Ngày 11/5/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BYT (thông tư) quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng giải thưởng môi trường không hút thuốc lá gồm 05 Chương và 28 Điều.

Thông tư số 11/2023/TT-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023, trong đó quy định rõ về việc tổ chức thực hiện đối với các địa điểm cấm hút thuốc lá, cụ thể như sau:

🚭 Các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên: Cơ sở y tế; Cơ sở giáo dục; Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em; Cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy nổ cao theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/12/2020 của Chính phủ về một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy.

🚭 Các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà: Nơi làm việc trong nhà của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và nơi làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, trừ các địa điểm quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 1 của Thông tư này. Khu vực trong nhà của các địa điểm công cộng: cơ sở dịch vụ ăn uống, cơ sở dịch vụ vui chơi, giải trí, nhà ga, bến tàu, bến xe, cơ sở tôn giáo …, trừ các địa điểm quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 1 của Thông tư này.

🚭 Các phương tiệc giao thông công cộng cấm hút thuốc lá hoàn toàn: ô tô, tàu bay, tàu điện.

🚭Các địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá: Khu vực cách ly của sân bay; Quán bar, quán karaoke, vũ trường; Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, khu nghỉ dưỡng và cơ sở lưu trú du lịch khác; Phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, tàu hỏa.

- LV -

>> Xem chi tiết Thông tư 11/2023/TT-BYT  tại đây 


Infographics Quy định mới về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá theo Thông tư số 11/2023/TT-BYT của Bộ Y tế

(đồ họa: TTXVN/ Báo tin tức)

Các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà từ 1/8/2023

Các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên từ 1/8/2023

Địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá từ 1/8/2023


>> Xem chi tiết Thông tư 11/2023/TT-BYT  tại đây