Công đoàn ngành

27/02/2014

Ngày 19 tháng 2, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn học kỳ ...

26/02/2014

Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của nhà nước, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân ch...

08/02/2014

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014, Công đoàn các KCN tỉnh Hưng Yên đã có nhiều hoạt động bổ ích và thiết thực chăm lo đời sống cho đoàn viên và ...

05/02/2014

Ngày 17 tháng 2, Công đoàn ngành xây dựng tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

27/12/2013

Thực hiện Chương trình phối hợp hành động số 03/CTPH/MTTQ – TCCTXH ngày 07/6/2013 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên và các tổ chức ch...

27/12/2013

Thực hiện Kế hoạch số 479/KH-LĐLĐ ngày 02/10/2013 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về triển khai học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Công đ...

26/11/2013

Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2013) . Ban Thường vụ Công đoàn các KCN tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo ...

13/11/2013

Chào mừng kỷ niệm 31 năm ngày nhà giáo Việt Nam(20/11/1982 – 20/11/2013). Ngày 13/11 Công đoàn ngành giáo dục đào tạo tỉnh đã tổ chức chung kết liên h...

07/11/2013

Thực hiện chương trình công tác năm học 2012 - 2013, được sự đồng ý của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Hưng Yên và Ban giám đốc Sở GD&ĐT; ngày 09/8/2013, Côn...

24/10/2013

Nhân kỷ niệm 83 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2013) và 03 năm Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2013). Ban Th...

23/05/2012

Thực hiện Chương trình Quốc gia về "Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động" năm 2012; ngày 6 tháng 6, Tổng Liên đoàn Lao động ...