Dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 người lao động được nghỉ mấy ngày?

Đăng ngày 17/08/2023
Lượt xem: 574
100%

Dịp lễ 2/9/2023 người lao động được nghỉ mấy ngày?

Theo văn bản 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/2022 của Văn phòng Chính phủ, kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2023 kéo dài từ ngày 1/9 đến hết ngày 4/9. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ra thông báo nêu rõ:

Công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Sáu ngày 1/9/2023 đến hết thứ Hai ngày 4/9/2023 Dương lịch.

Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định của Bộ luật Lao động -Thương binh và Xã hội. Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị lưu ý bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghi cho phù hợp.

Đối với người lao động (NLĐ) không phải là công chức, viên chức; người sử dụng lao động (NSDLĐ) quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023:

Theo đó, người lao động được nghỉ thứ Bảy ngày 02/9/2023 và lựa chọn 01 trong 02 ngày: thứ Sáu ngày 01/9/2023 hoặc Chủ nhật ngày 03/9/2023 Dương lịch.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định của Bộ luật Lao động.

Đi làm vào ngày nghỉ lễ, người lao động được trả lương thế nào?

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021): trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 Dương lịch hằng năm, người lao động được nghỉ 2 ngày. Cụ thể, Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương vào dịp lễ Quốc khánh 2/9 trong 2 ngày, bao gồm ngày 2/9 Dương lịch và ngày liền kề trước hoặc sau đó.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp NSDLĐ thỏa thuận và bố trí NLĐ đi làm vào dịp Quốc khánh thì phải trả tiền lương làm thêm giờ theo mức ít nhất bằng 300% quy định tại điểm c khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động.

Như vậy, tiền lương làm thêm giờ  ban ngày  trong ngày nghỉ lễ 2/9 của người lao động sẽ bằng 300% + 100% tiền lương ngày nghỉ = 400%.

Chính phủ Quy định chi tiết về hình thức trả lương và tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm tại Điều 54, Điều 55 của Nghị định 145/2020/NĐ-CP, xem tại đây


-v-