Công đoàn Hưng Yên - Dấu ấn một nhiệm kỳ

Đăng ngày 06/11/2023
Lượt xem: 567
100%

Phim phóng sự nêu bật những kết quả hoạt động, phong trào trong nhiệm kỳ 2018-2023 của các cấp Công đoàn tỉnh Hưng Yên. Phóng sự được phát tại Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2023-2028