Triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo và công tác Nữ công năm 2024

Đăng ngày 17/01/2024
Lượt xem: 1213
100%

Ngày 17-01, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo và công tác Nữ công năm 2024. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh Hưng Yên có đồng chí Chu Ngọc Hoa Liễu - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương nhấn mạnh: Năm 2024 là năm tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, song cũng là năm có ý nghĩa rất đặc biệt đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (1929 - 2024), năm thứ ba triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Nhiệm vụ đặt ra trên các mặt công tác công đoàn nói chung, công tác tuyên giáo và công tác nữ công nói riêng của các cấp Công đoàn là cần bám sát Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, chương trình công tác toàn khóa, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm cụ thể hóa để triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể năm 2024 với trách nhiệm cao, nỗ lực, quyết tâm lớn để đạt đạt được những kết quả tốt đẹp...

Đ/c Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị. 

Hội nghị đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo và công tác Nữ Công đoàn năm 2024; quán triệt, triển khai Chương trình 01/CTr-BCH ngày 29/12/2023 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028”; thực hiện tổng kết đợt sinh hoạt chính trị Chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong Cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” và Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”. Qua đó nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn hệ thống công đoàn trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp công tác Tuyên giáo và công tác Nữ công Công đoàn năm 2024./.

T/h: Huyền Trang