Phát triển đoàn viên xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh của công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2018-2023

Đăng ngày 18/12/2023
Lượt xem: 259
100%

Nhiệm kỳ 2018-2023, là nhiệm kỳ mà các cấp công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên hoạt động trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế, người dân và đặc biệt là công nhân, người lao động. Để phát huy vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động, các cấp công đoàn luôn đặc biệt chú trọng công tác vận động, thành lập Công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của tổ chức công đoàn được Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình, lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp, tích cực tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đối với những doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở, Công đoàn ngành Xây dựng luôn tích cực tuyên truyền, vận động doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn và tự nguyện thành lập tổ chức công đoàn cơ sở. Trung bình mỗi năm phát triển được 250 đoàn viên và thành lập mới được 05 công đoàn cơ sở (tổng số 29 Công đoàn cơ sở được thành lập mới). Qua đó, vừa chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, vừa đồng hành vì sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần nâng cao vị thế, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động luôn được quan tâm, thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc như: "Nhà ở mái ấm Công đoàn", "Tết sum vầy", "Tháng công nhân", "Vì lợi ích đoàn viên".... Ngoài ra, Công đoàn ngành Xây dựng còn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thanh, kiểm tra hoạt động công đoàn tạicác doanh nghiệp trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Phong trào thi đua yêu nước được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa đạng, thu hút sự tham gia đông đảo, khơi dậy và phát huy tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ công nhân, người lao động như: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”…Trong phong trào này, đã có 215 công nhân lao động và 45 tập thể được Công đoàn ngành Xây dựng biểu dương và khen thưởng, tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Công tác xây dựng Công đoàn vững mạnhcũng được Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng chú trọng thông qua việc cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở, từng bước thực hiện việc đánh giá hoạt động thực chất hơn, trọng tâm qua việc thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Hàng năm, 80 % số Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.Công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn đã có sự chuyển biến tích cực theo hướng đa dạng hóa hình thức, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo; tổ chức tập huấn theo chuyên đề, khu vực; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp, trong đó số lượt ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở được tập huấn 02 lớp chuyên đề, nghiệp vụ công tác công đoàn đạt trên 95% số người tham gia. Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có kiến thức chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ, biết nghiên cứu vận dụng và chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng và của tổ chức công đoàn vào thực tiễn công tác.

Thực hiện đổi mới nội dung, phương phức chỉ đạo của công đoàn cấp trên đối với cấp dưới theo hướng tăng cường vai trò hỗ trợ, hướng dẫn của công đoàn cấp trên nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công đoàn cơ sở. Xây dựng được 03 mô hình câu lạc bộ cán bộ công đoàn nòng cốt, các tổ hỗ trợ công tác của Công đoàn ngành Xây dựng; phân công từng uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng phụ trách địa bàn theo khu vực, lĩnh vực, nhóm Công đoàn cơ sở…Qua đó, hỗ trợ cơ sở thực hiện hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ, góp phần xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnhtiếp tục có những đổi mới tích cực. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu phát triển Đảng được quan tâm. Trong giai đoạn 2018 - 2023, đã giới thiệu 138 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy bồi dưỡng; đã có 36 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có 05 đoàn viên ưu tú là công nhân trực tiếp sản xuất được kết nạp. Ngoài ra, các công đoàn cơ sở đã chủ động tập hợp nhiều ý kiến của đoàn viên, công nhân, người lao động tham gia góp ý xây dựng chính sách, pháp luật và xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Nguyễn Văn Đạt - Trưởng Ban Tuyên giáo Công đoàn ngành Xây dựng

 

Tin liên quan: