Liên đoàn lao động tỉnh kiểm tra, giám sát tại LĐLĐ huyện Ân Thi

Đăng ngày 09/01/2023
Lượt xem: 693
100%

 

Đồng chí Chu Ngọc Hoa Liễu-Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tại LĐLĐ huyện Ân Thi và 02 CĐCS

 

Trong năm 2022, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở thường xuyên giám sát và phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến công nhân, viên chức, lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; chỉ đạo phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. LĐLĐ huyện Ân Thi đã kiểm tra được 141 cuộc, trong đó công đoàn cơ sở kiểm tra điều lệ và tài chính công đoàn được 110 cuộc. Chủ trì giám sát được 03 cuộc tại Công đoàn trường TH Văn Nhuệ, công đoàn cơ quan chính quyền huyện, công đoàn trường THCS Xuân Trúc, nội dung giám sát việc thực hiện các quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, tham gia giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo…. ; phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh giám sát được 02 cuộc tại 2 xã là xã Hồng Quang và xã Xuân Trúc. Nội dung: Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn và một số quy định của pháp luật về lao động tại các cơ quan chính quyền cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện cũng đã tiếp nhận 05 đơn khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức, người lao động. LĐLĐ huyện tham gia giải quyết; 03 đơn tập thể của 52 công nhân lao động khiếu lại về tình hình nợ lương của 03 công ty Trong năm, LĐLĐ huyện cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 122 đồng chí là Ủy viên BCH-UBKT LĐLĐ huyện, Chủ tịch và Ủy viên UBKT công đoàn cơ sở. Thực hiện tốt việc Công đoàn tham gia giám sát, phản biện xã hội. Nắm bắt vấn đề báo chí dư luận đang quan tâm, nhân dân bức xúc; tham mưu, phối hợp, phản ánh kịp thời với cấp ủy để ngăn ngừa, giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở.

  Qua kiểm tra 02 Công đoàn cơ sở là Công đoàn công ty TNHH Foremart Việt Nam, công đoàn công ty TNHH may mặc Dệt kim SmartShirts cho thấy, các Công đoàn cơ sở đã chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, ban hành đầy đủ các loại Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn, Quy chế hoạt động của UBKT và Quy chế phối hợp với chính quyền đồng cấp, tiếp nhận và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện. Trong công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ bản CĐCS chấp hành tốt các quy định về quản lý và sử dụng tài chính công đoàn. Các khoản thu tài chính Công đoàn và các khoản đóng góp do tổ chức Công đoàn phát động được công khai minh bạch.

        Tại các đơn vị được kiểm tra, Đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị khắc phục những tồn tại và đề nghị đơn vị trong thời gian tới thực hiện tốt vai trò, chức năng và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn góp phần xây dựng công đoàn ngày càng phát triển, tạo niềm tin cho người cán bộ, đoàn viên, người lao động gắn bó với tổ chức công đoàn tại cơ sở nói riêng và tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung./.

                                                 Thực hiện: Trần Liễu – LĐLĐ huyện Ân Thi