Liên đoàn Lao động huyện Yên Mỹ đẩy mạnh Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở

Đăng ngày 13/09/2018
Lượt xem: 15500
100%

 

Hội nghị thành lập CĐCS công ty TNHH Phú Mỹ

Năm 2017 và năm 2018 Ban thường vụ liên đoàn lao động huyện Yên Mỹ lấy công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS làm nhiệm vụ trọng tâm. Để thực hiện công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS đạt được hiệu quả cao nhất, hàng năm Ban thường vụ Liên đoàn lao động huyện Yên Mỹ xây dựng Kế hoạch phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS cụ thể hóa chỉ tiêu được giao từ Liên đoàn lao động tỉnh, xác định phương pháp cụ thể đồng thời phân công trách nhiệm cho từng đồng chí ủy viên BCH, cán bộ chuyên trách tích cực xuống cơ sở để điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động và công nhân lao động trong các doanh nhiệp trên địa bàn. Từ đó nắm được những doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người lao động tổ chức thành lập Ban vận động thành lập CĐCS . Thường xuyên nắm bắt tâm tư,nguyện vọng của người lao động, để áp dụng các hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động cho phù hợp nhất với điều kiện từng doanh nghiệp.

Chủ động gặp gỡ trực tiếp chủ doanh nghiệp trao đổi, tư vấn để Người sử dụng lao động hiểu về các quy định của Pháp luật về tổ chức và hoạt động, vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn, là tổ chức Công đoàn không chỉ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động mà tổ chức Công đoàn còn là cầu lối giáo dục tư tưởng, ý thức, trách nhiệm cho người lao động, trong lao động sản xuất để người lao đông yên tâm lao động, sản xuất vì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn. Qua đó nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện của NSDLĐ trong việc thành lập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp.
Được sự quan tâm, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh hưng yên, cấp ủy huyện Yên Mỹ cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của BTV, BCH và đồng chí cán bộ chuyên trách Liên đoàn lao động huyện, những năm qua công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS của Liên đoàn Lao động huyện Yên Mỹ luôn đạt kết quả cao. Năm 2017 Liên đoàn lao động huyện Yên Mỹ đã thành lập mới được 10 CĐCS doanh nghiệp ngoài quốc doanh với 936 đoàn viên(đạt 500% so chỉ tiêu tỉnh giao). Phát triển thêm 584 đoàn viên trong các CĐCS, công tác phát triển đoàn viên đạt 101% so với chỉ tiêu được tỉnh giao.Tính đến hết tháng 8 năm 2018 Liên đoàn Lao động huyện Yên Mỹ đã thành lập mới được 05 CĐCS tại 5 doanh nghiệp ngoài quốc doanh với 188 đoàn viên công đoàn.

   Để đạt được các kết quả trên, ngoài việc tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh và cấp ủy huyện. Liên đoàn lao động huyện Yên Mỹ tích cực đổi mới phương pháp tiếp cận người lao động, khắc phục nhiều khó khăn. Cụ thể đối với những doanh nghiệp nhỏ (dưới 20 lao động) là những doanh nghiệp tư nhân, gia đình, không có trụ sở cụ thể mà thuê xưởng trong doanh nghiệp khác (địa điểm không ổn định) hoặc nằm tại nhà tư nhân trong khu dân cư, không có biển hiệu… gây khó khăn rất lớn trong quá trình điều tra khảo sát. Đồng thời một số doanh nghiệp người sử dụng lao động chưa hiểu về tổ chức Công đoàn nên không phối hợp tạo điều kiện để tiếp súc và vận động người lao động trong doanh nghiệp.
Với quyết tâm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, để mọi đoàn viên, CNLĐ đều được đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của mình, phúc lợi ngày càng tốt hơn. Liên đoàn Lao động huyện Yên Mỹ luôn tìm giải pháp khắc phục những khó khăn. Tích cực làm tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh./.
                                                                                                                      T/h: Nguyễn Thị Hằng – CV LĐLĐ huyện Yên Mỹ