Liên đoàn Lao động huyện Khoái Châu đẩy mạnh tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2022

Đăng ngày 23/09/2022
Lượt xem: 1061
100%

Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Khoái Châu đã thành lập được 01 Công đoàn cơ sở là công ty cổ phần Nhân Đạt – Kesa Group, kết nạp mới 23 đoàn viên. Với phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có Công đoàn”, thời gian tới Liên đoàn Lao động huyện Khoái Châu sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp thành lập Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, tích cực chăm lo cho đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh./.

                        Thực hiện : Anh Tuấn - Thanh Định (LĐLĐ huyện Khoái Châu)