Lịch tiếp đoàn viên công đoàn, người lao động của LĐLĐ tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 21/10/2014
Lượt xem: 2740
100%
1. Thời gian tiếp đoàn viên, người lao động theo giờ hành chính các ngày thứ 3, 5 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).
2. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tiếp đoàn viên, người lao động đến khiếu nại, tố cáo vào ngày thứ 5 của tuần thứ tư hàng tháng (Nếu do điều kiện công tác vắng thì cử Phó Chủ tịch tiếp thay).
3. Văn phòng Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh có trách nhiệm tiếp đoàn viên, người lao động vào ngày thứ 3 hàng tuần. 
4. Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh có trách nhiệm tiếp đoàn viên, người lao động vào ngày thứ 5 hàng tuần.