LĐLĐ huyện Khoái Châu thành lập Công đoàn cơ sở chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023- 2028

Đăng ngày 14/04/2023
Lượt xem: 1002
100%

LĐLĐ huyện Khoái Châu trao quyết định, chúc mừng thành lập công đoàn cơ sở

công ty TNHH nguyên vật liệu bao bì đóng gói Vĩ Nguyệt Tân

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Hưng Yên về việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, LĐLĐ huyện Khoái Châu đã xây dựng kế hoạch, đồng thời phân công trách nhiệm cho từng đồng chí cán bộ thường xuyên xuống cơ sở để nắm bắt những doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn trên địa bàn huyện. LĐLĐ huyện đã chủ động gặp gỡ trực tiếp với chủ doanh nghiệp để người sử dụng lao động hiểu về vai trò của tổ chức Công đoàn đối với người lao động và sự tồn tại và phát triển vững chắc của doanh nghiệp. Từ đó nhận được sự ủng hộ tạo điều kiện của chủ doanh nghiệp trong việc phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn.

Nhân dịp chào mừng chào mừng Đại hội công đoàn các cấp (nhiệm kỳ 2023- 2028), LĐLĐ huyện đã thành lập được thêm 01 Công đoàn cơ sở mới là công ty TNHH nguyên vật liệu bao bì đóng gói Vĩ Nguyệt Tân, kết nạp mới 25 đoàn viên. Với phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có Công đoàn”, thời gian tới LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh thành lập Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh.

 

                                                                                                                        T/h:  MINH TUẤN – THANH ĐỊNH

Tin liên quan: