Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đăng ngày 27/12/2023
Lượt xem: 8118
100%

Ngày 27/12, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dự, chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị triển khai tới 855 điểm cầu với 40.800 đại biểu toàn quốc tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Về phía điểm cầu trực tuyến tại trụ sở LĐLĐ tỉnh Hưng Yên, tham dự có các đồng chí: Thường trực LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo các Ban LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo 18 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức cơ quan LĐLĐ tỉnh Hưng Yên.

Đ/c Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập 4 chuyên đề lớn của Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, gồm: một số nội dung lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028; một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác tài chính công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác kiểm tra, giám sát và công tác nữ công công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Báo cáo chuyên đề “Một số nội dung lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam”, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2018 - 2023, mặc dù trong bối cảnh nhiều biến động nhưng Công đoàn Việt Nam đã làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong đó, Công đoàn làm tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đạt kết quả nổi bật, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ. Đặc biệt, công đoàn các cấp đã nỗ lực giúp cho người lao động làm chủ và tham gia tạo hành lang pháp lý cho người lao động làm chủ thông qua các hoạt động tư vấn pháp luật, thương lượng, đối thoại, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cùng các nội dung liên quan đến việc thúc đẩy để khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn. Các cấp công đoàn đã tập trung nguồn lực triển khai nhiều mô hình mới trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đặt ra mục tiêu đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. Hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bên cạnh các chỉ tiêu hằng năm, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đặt ra chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ cả nước có 15 triệu đoàn viên công đoàn, thành lập tổ chức cơ sở ở 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên; ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; phấn đấu 90% trở lên số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án được công đoàn hỗ trợ, tham gia tố tụng bảo vệ khi đoàn viên có yêu cầu.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh Hưng Yên.

Nghị quyết cũng đặt ra 3 khâu đột phá: đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thể hiện quyết tâm chính trị của tổ chức Công đoàn nhằm triển khai thực hiện tinh thần của Nghị quyết số 02 do Bộ Chính trị ban hành. Đồng chí đề nghị, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sau buổi quán triệt, các cán bộ dự Hội nghị sẽ về địa phương, ngành mình truyền lửa cho đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn bước vào nhiệm kỳ mới với tâm thế mới./.

T/h: Huyền Trang

 

Tin liên quan: