Hội nghị giao ban công tác kiểm tra công đoàn năm 2019

Đăng ngày 15/10/2019
Lượt xem: 12433
100%

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyết – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các ý kiến phát biểu về những thuận lợi và khó khăn của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công đoàn. Hội nghị đã được nghe tóm tắt kết quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát công đoàn các cấp trong tỉnh từ đầu năm 2019 đến thời điểm hiện tại. Trong đó, hoạt động kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp đã đạt được những kết quả khả quan: BCH, BTV công đoàn đã xây dựng, ban hành đầy đủ các kế hoạch có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã thực hiện kiểm tra tài chính đồng cấp; đa số ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã cơ bản hoàn thành và vượt chỉ tiêu kiểm tra, giám sát cả năm theo kế hoạch...

Đ/c Chu Ngọc Hoa Liễu – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, kiêm Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh chủ trì Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, còn một số hạn chế cần phải khắc phục như: một số đoàn kiểm tra công đoàn còn chưa thực hiện kiểm tra đúng theo quy trình quy định, việc kiểm tra còn mang tính hình thức; một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa dành thời gian hướng dẫn CĐCS thực hiện việc kiểm tra tài chính đồng cấp; đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra còn mỏng, không ổn định, chủ yếu kiêm nhiệm nên có hạn chế về kỹ năng, kinh nghiệm kiểm tra...

Đại biểu LĐLĐ huyện Văn Giang phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đạt được trong 9 tháng đầu năm, đồng thời chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, các quy định của Công đoàn. Đồng chí quán triệt một số nội dung, định hướng trong công tác kiểm tra, giám sát trong thời gia tới là: ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở cần hoàn thiện quy trình kiểm tra tại đơn vị theo đúng quy trình trong quyết định 1924/QĐ-TLĐ ngày 20/12/2016 của Tổng Liên đoàn về quy chế hoạt động Đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra công đoàn; cần tăng cường chỉ đạo CĐCS trực thuộc thực hiện kiểm tra tài chính đồng cấp theo quy định 01 lần/năm; cần nghiên cứu, đề ra biện pháp, phương án để giải quyết các tình huống chủ sử dụng lao động có dấu hiệu không hợp tác với đoàn kiểm tra, không để tình trạng này kéo dài và lặp lại; các ủy ban kiểm tra công đoàn nâng cao trách nhiệm và tăng cường các cuộc kiểm tra, giám sát để đảm bảo số lượng, chất lượng và chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tiếp tục có các biện pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả Luật công đoàn và Nghị định 191/NĐ-CP của Chính phủ, giúp các doanh nghiệp đóng đúng, đóng đủ, thực hiện tốt nghĩa vụ trích nộp kinh phí công đoàn; hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện tốt Quyết định 833/QĐ-TLĐ ngày 17/4/2018 của Tổng Liên đoàn quy định về giám sát trong tổ chức công đoàn; chủ động tổ chức việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn cho cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ, ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

                                                                                                                                  Th/h: Quang Long