Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

Đăng ngày 18/01/2024
Lượt xem: 2164
100%

Chiều ngày 18-1-2024,  tại Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thị xã Mỹ Hào, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh” và thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và nhiều xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hải Bình - Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ; Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực LĐLĐ tỉnh Hưng Yên... Dự hội nghị tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh Hưng Yên có các đồng chí cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ LĐLĐ tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh Hưng Yên.

Hội nghị đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương đã giới thiệu nội dung cốt lõi Chuyên đề năm 2024 và đồng chí Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt Kế hoạch số 248-KH/TU ngày 25/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt, học tập, nghiên cứu, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”.

Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản về quan điểm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới, về con người và yêu cầu xây dựng con người; sự cần thiết phải đẩy mạnh xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, những giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Chuyên đề được sử dụng làm tài liệu để phục vụ sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh và được tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân.

Nội dung chuyên đề gồm 3 phần: (1) Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người; (2) Đảng bộ tỉnh Hưng Yên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh; (3) Gợi ý nội dung thảo luận trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình - Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh tới kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong năm 2023; những khó khăn, thách thức trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, phức tạp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản đề nghị: Trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẩn trương tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả...

T/h: Huyền Trang

Tin liên quan: