Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH điện tử Canon Việt Nam

Đăng ngày 09/08/2016
Lượt xem: 1329
100%
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên, Ban Quản lý các KCN tỉnh và Công đoàn các KCN tỉnh vận động các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia hiến máu nhân đạo tình nguyện. Ngày 05/8/2016, tại Công ty TNHH điện tử Canon Việt Nam (KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên) Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã tổ chức nhận máu từ 135 cán bộ, đoàn viên và người lao động của công ty tình nguyện hiến tặng và đã nhận được 110 đơn vị máu, trong đó có ông SAKAMOTO MORIMASA, quốc tịch Nhật Bản, là cán bộ quản lý công ty đã tự nguyện hiến 350ml máu. Tiếp theo sau Công ty TNHH điện tử Canon Việt Nam sẽ có 5 doanh nghiệp khác đăng ký cho người lao động tham gia hiến máu nhân đạo tình nguyện.