Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS trong doanh nghiệp tại các KCN của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay

Đăng ngày 01/08/2023
Lượt xem: 205
100%

Ngày 31/7, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở (CĐCS) trong doanh nghiệp tại các khu công nghiệp (KCN) của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay" do Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh hội nghị nghiệm thu

Toàn cảnh hội nghị nghiệm thu

Ban chủ nhiệm nhiệm vụ tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động CĐCS trong doanh nghiệp tại các KCN tỉnh giai đoạn 2016-2021. Từ đó đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS tại các doanh nghiệp trong các KCN của tỉnh giai đoạn 2022-2026, tầm nhìn đến năm 2030. Sau khi khảo sát, nghiên cứu, ban chủ nhiệm nhiệm vụ đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS trong các doanh nghiệp tại các KCN của tỉnh gồm: đào tạo, bồi dưỡng, chế độ đối với cán bộ CĐCS; đổi mới nội dung hoạt động CĐCS hướng về đoàn viên và người lao động; đổi mới phương thức hoạt động CĐCS hướng về đoàn viên và người lao động; hoạt động tuyên truyền của CĐCS tại doanh nghiệp; tư vấn pháp luật và nắm bắt dư luận xã hội trong doanh nghiệp.

Các thành viên hội đồng nghiệm thu đã cho ý kiến xây dựng, hoàn thiện nhiệm vụ và bỏ phiếu đánh giá nhiệm vụ đạt yêu cầu./.


Lê Việt