Gần 500 cán bộ công đoàn cơ sở được học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và chuyên đề năm 2024 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng ngày 27/03/2024
Lượt xem: 1209
100%

Ngày 27/3, tại Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh Mỹ Hào, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Mỹ Hào tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và chuyên đề năm 2024 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Quang Toản- Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh dự và truyền đạt các nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII.

Các đại biểu dự hội nghị

Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Văn Sơn – Trưởng phòng Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Luyện Phương Nam – Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh; Vũ Hồng Hải – Chủ tịch LĐLĐ thị xã Mỹ Hào, cán bộ công đoàn chuyên trách và gần 500 cán bộ công đoàn cơ sở chủ chốt trực thuộc.

Đồng chí Lê Quang Toản - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Quang Toản - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thông tin về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018-2023), trong đó nhấn mạnh những con số ấn tượng về nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Quang Toản giới thiệu các chỉ tiêu hằng năm, chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ 2023- 2028. Cả nước phấn đấu có 15 triệu đoàn viên công đoàn, thành lập tổ chức cơ sở ở 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên; ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; phấn đấu 90% trở lên số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án được công đoàn hỗ trợ, tham gia tố tụng bảo vệ khi đoàn viên có yêu cầu… và các chỉ tiêu, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Công đoàn tỉnh Hưng Yên.

Toàn cảnh hội nghị

Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đặt ra 3 khâu đột phá như: Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Đồng chí nhấn mạnh, Hội nghị nhằm triển khai rộng rãi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII đến các cấp công đoàn. Với những nội dung cốt lõi và rất quan trọng liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đồng chí đề nghị các cấp công đoàn trực thuộc căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt nghị quyết gắn với chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn của cấp mình đến toàn thể đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, doanh nghiệp, giúp nâng cao vị thế, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

Đồng chí Đỗ Văn Sơn – Trưởng phòng Văn hóa – Văn nghệ trình bày Chuyên đề năm 2024

Cũng tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Sơn – Trưởng phòng Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”. Đồng chí đã cung cấp cho cán bộ công đoàn cơ sở những nội dung cơ bản về quan điểm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới, về con người và yêu cầu xây dựng con người; sự cần thiết phải đẩy mạnh xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, những giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.

ĐT