Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Đăng ngày 06/07/2023
Lượt xem: 626
100%

Ngày 06/7/2023, Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Quang Toản - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; chuyên viên Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; BCH Đảng ủy, toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ và quần chúng ưu tú.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Chu Ngọc Hoa Liễu – Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đảng bộ LĐLĐ tỉnh đã triển khai công tác Đảng theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Tập trung lãnh đạo các chi bộ chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các chi bộ thực hiện tốt kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, nâng cao vai trò và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đảng ủy đã xét đề nghị Đảng ủy Khối công nhận đảng viên chính thức cho 03 đảng viên; đăng ký cho 01 quần chúng ưu tú đi học bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và tổ chức kết nạp cho 01 quần chúng ưu tú…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy LĐLĐ tỉnh còn có mặt hạn chế: Công tác tuyên truyền chưa được sâu sắc đến toàn thể đảng viên và chất lượng sinh hoạt trong chi bộ chưa được nâng cao…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng.

Đồng chí Lê Quang Toản - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Quang Toản - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận những kết quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng ủy LĐLĐ tỉnh trong 6 tháng đầu năm qua, đồng thời cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế, cần được quan tâm và thực hiện tốt trong thời gian tới.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí yêu cầu Đảng bộ cần tập trung nâng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt điều lệ sinh hoạt Đảng và quy chế hoạt động của chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chi bộ và Đảng ủy. Tập trung chỉ đạo đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Biểu dương kịp thời công các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam...

Nguyễn Điệp