Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

Đăng ngày 08/01/2024
Lượt xem: 361
100%

Ngày 08-1-2024, tại trụ sở Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hưng Yên đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Quang Toản - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Chu Ngọc Hoa Liễu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Hoàng Xuân Hào - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; ủy viên BCH Đảng bộ LĐLĐ tỉnh…

Đ/c Bí thư Đảng ủy LĐLĐ tỉnh Lê Quang Toản phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Chu Ngọc Hoa Liễu – Phó Bí thư Đảng ủy LĐLĐ tỉnh báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, năm 2023, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ, cán bộ, đảng viên các phòng ban chuyên môn triển khai hiệu quả các hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và kế hoạch công tác đề ra; lãnh đạo cán bộ, công chức và người lao động trong toàn Đảng bộ chấp hành nghiêm chỉnh các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước hoàn thành các chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao năm 2023. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được Đảng uỷ LĐLĐ tỉnh quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Kỷ niệm ôn lại truyền thống nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, như kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...

Đ/c Bí thư Đảng ủy LĐLĐ tỉnh trao Giấy khen của BCH Đảng bộ LĐLĐ tỉnh cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023.

Năm 2023, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh đã đề nghị Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh công nhận đảng viên chính thức cho 03 đảng viên, đăng ký cho 01 quần chúng ưu tú đi học bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, tổ chức kết nạp cho 01 quần chúng ưu tú; đã có 02 đảng viên trong đảng bộ được cử đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị, 25 lượt cán bộ, đảng viên được tham gia đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 01 đảng viên được bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ công đoàn. Đảng ủy đã kiểm tra 02 tổ chức đảng và 04 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; việc xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; giám sát 02 tổ chức đảng và 04 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 12- HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 7/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

Năm 2023, 100% đảng viên thuộc Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Hưng Yên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 01 tổ chức đảng và 05 đảng viên được suy tôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đ/c Chu Ngọc Hoa Liễu – Phó Bí thư Đảng ủy LĐLĐ tỉnh trao Giấy khen của BCH Đảng bộ LĐLĐ tỉnh cho đ/c Lê Quang Toản - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Hưng Yên năm 2024 đã đề ra: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới của đất nước; Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, công chức để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật; Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên; Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; Xây dựng Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, chương trình kiểm tra giám sát của BCH Đảng bộ LĐLĐ tỉnh năm 2024; Chuẩn bị công tác nhân sự, các văn kiện cho Đại hội Đảng bộ LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030...

T/h: Huyền Trang