Đại hội Công đoàn cơ quan Đảng, Đoàn thể Thành ủy, nhiệm kỳ 2023-2028

Đăng ngày 11/01/2023
Lượt xem: 1909
100%

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn cơ quan Đảng, đoàn thể Thành ủy luôn quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức và các hoạt động xã hội.  Các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức được quan tâm. Đoàn viên  công đoàn nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua “Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phát huy tính chủ động, nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Qua kết quả bình xét hàng năm, 100% cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thể Thành ủy đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đoàn viên nữ đạt tiêu chuẩn; “Giỏi việc cơ quan, đảm việc nhà” 100%; gia đình cán bộ, công chức, lao động đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”.

Đc Trương Quốc Trân, UVBTV Thành ủy,Trưởng Ban tổ chức Thành ủy tặng hoa chức mừng Ban chấp hành lần thứ XV nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn cơ quan Đảng, đoàn thể Thành ủy phấn đấu:100% cán bộ công chức là đoàn viên công đoàn được học tập, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chủ trương của tổ chức công đoàn cấp trên. Xây dựng Công đoàn Cơ quan Thành ủy  luôn vững mạnh, hằng năm có 95% đoàn viên đạt danh hiệu xuất sắc. Trong nhiệm kỳ thường xuyên quan tâm, sâu sát bồi dưỡng, giới thiệu kịp thời những đoàn viên công đoàn ưu tú để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng; 100% gia đình cán bộ công chức,  đoàn viên công đoàn đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”. Với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm” thể hiện niềm tin và quyết tâm to lớn của cán bộ, đoàn viên công đoàn. Đại hội công đoàn cơ quan Đảng, đoàn thể Thành uỷ nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu BCH khóa mới gồm 07 đồng chí, bầu đoàn đại biểu gồm 11 đồng chí dự đại hội Công đoàn thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028./.

T/h: Nguyễn Thị Hoa - CĐ cơ quan Đảng Đoàn thể thành ủy Hưng Yên