Công đoàn Y tế: Tuyên truyền công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng ngày 20/05/2016
Lượt xem: 1024
100%

Toàn cảnh hội nghị
 
Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; phổ biến các văn bản hướng dẫn cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Trung ương và của tỉnh, đồng thời đề nghị các công đoàn cơ sở trong toàn ngành phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện quyền cư tri và vận động người thân trong gia đình tham gia bầu cử.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Chung, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Y tế ghi nhận những hoạt động và đóng góp của Công đoàn Ngành Y tế trong thời gian vừa qua, đồng thời nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 22/5/2016 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đồng chí yêu cầu các đơn vị trong ngành tập trung cao cho công tác bầu cử trong đó có một số điểm cần lưu ý như: Tổ chức tốt Hội nghị triển khai công tác bầu cử tại đơn vị; Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp quán triệt để 100% cử tri tham gia đi bỏ phiếu; các đơn vị có giường bệnh bố trí thay phiên nhau tăng cường cho kíp trực để vừa đảm bảo công tác chuyên môn vừa đảm bảo cho cử tri được tham gia bỏ phiếu nhằm tạo sự thành công cho ngày bầu cử./.