Công đoàn viên chức tỉnh: Triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Đăng ngày 09/08/2016
Lượt xem: 1108
100%
Trong 6 tháng đầu năm hoạt động của công đoàn viên chức tỉnh đã có nhiều khởi sắc và đạt nhiều kết quả: Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đã có 167 cán bộ, công chức, viên chức, lao động được nâng lương và chuyển ngạch lương. Hàng năm 100% cơ quan, đơn vị tổ chức được Hội nghị cán bộ, công chức và hội nghị người lao động; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, trọng tâm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” gắn liền với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành – Sáng tạo – Tận tuỵ – Gương mẫu”; 6 tháng đầu năm các công đoàn cơ sở đã kết nạp mới được 35 đoàn viên công đoàn, giới thiệu 57 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp…
Trong 6 tháng cuối năm 2016, Công đoàn viên chức tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung sau: Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham gia với Thủ trưởng cơ quan thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức như trả lương, phụ cấp, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội… đúng quy định; Tham gia với chính quyền trong việc cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.
Cũng nhân dịp này, Công đoàn viên chức tỉnh đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng cho 10 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, cán bộ công đoàn có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam.