Công đoàn viên chức tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đăng ngày 26/01/2023
Lượt xem: 2879
100%

Đ/c Chu Ngọc Hoa Liễu, phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình, phó chủ tich phụ trách Công đoàn viên chức tỉnh trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Năm 2022, Công đoàn viên chức tỉnh đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được Liên đoàn Lao động tỉnh giao; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kịp thời tổ chức thăm, tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo. Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của công đoàn cấp trên được triển khai đến tất cả các công đoàn cơ sở. Các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đoàn viên tại các công đoàn cơ sở tích cực hưởng ứng. Năm 2022, các công đoàn cơ sở đã giới thiệu được 56 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp…

Đ/c Chu Ngọc Hoa Liễu, phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2022

Năm 2023, Công đoàn viên chức tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm, các văn bản hướng dẫn của công đoàn cấp trên; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động...

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình, phó chủ tịch phụ trách CĐVC tỉnh trao giấy khen cho các tập thể cá nhân xuất sắc trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn năm 2022

Tại hội nghị, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết”, trao 23 suất quà tặng đoàn viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng. 

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công chức, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2022 được biểu dương,  khen thưởng. /.

                                                                                         T/h: Nguyễn Thị Bình - CĐVC tỉnh