Công đoàn vận động đoàn viên sử dụng sản phẩm mang thương hiệu của Việt Nam

Đăng ngày 29/05/2023
Lượt xem: 140
100%

Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2023.

Đoàn viên công đoàn tỉnh Hưng Yên lựa chọn sản phẩm mang thương hiệu của Việt Nam. Ảnh: Hà Anh

Đ/c Hoàng Xuân Hào - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên cho biết, các cấp công đoàn cần tăng cường thông tin tuyên truyền theo nhiều hình thức đa dạng, trên các phương tiện đại chúng như Cổng thông tin điện tử Công đoàn, mạng xã hội Facebook, Zalo, trong các sự kiện, hoạt động công đoàn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Phối hợp với cơ quan chức năng và doanh nghiệp tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” dành cho người lao động gắn với các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân, Chương trình “Phúc lợi đoàn viên và người lao động”, Chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn”, “Gian hàng giảm giá”...

Đàm phán, thỏa thuận với các đối tác và doanh nghiệp để tạo điều kiện cho đoàn viên, công nhân và người lao động được dễ dàng tiếp cận các mặt hàng thương hiệu Việt với giá thành ưu đãi, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân.

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động, các cơ quan trong hệ thống công đoàn, doanh nghiệp những sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt chất lượng, những địa chỉ doanh nghiệp uy tín để người tiêu dùng có đầy đủ thông tin về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt trên thị trường.

Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước ưu tiên sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước ưu tiên sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có xuất xứ Việt Nam phù hợp với các cam kết quốc tế và luật pháp của Việt Nam.

Biểu dương các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tích cực tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên hàng Việt Nam”…

(Hà Anh - Báo Lao động)