Công đoàn Ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên: Kiểm tra chấp hành Điều lệ và tài chính Công đoàn

Đăng ngày 27/09/2023
Lượt xem: 1235
100%

Thực hiện kế hoạch số 22/KH-CĐN ngày 16/02/2023 của Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Xây dựng, từ ngày 02/3/2023 đến ngày 30/8/2023 Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành đã kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn tại 12 Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Trong 08 tháng đầu năm, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tập trung vào một số nội dung chính: Công tác triển khai thực hiện nghị quyết, hướng dẫn của công đoàn cấp trên, công tác xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế làm việc; chế độ sinh hoạt của Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra; công tác phát triển đoàn viên và củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên; kiểm tra việc sử dụng tài chính Công đoàn…

Đoàn kiểm tra đang tiến hành kiểm tra tài chính tại Công ty CP đầu tư Phúc Thành

Sau khi kiểm tra, hầu hết các CĐCS và đoàn viên, người lao động luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của công đoàn cấp trên, gắn với nghị quyết của cấp uỷ đảng, nhiệm vụ chính trị của ngành vào thực tiễn của cơ qan, đơn vị, doanh nghiệp, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Sự chỉ đạo, điều hành của ban chấp hành tập trung nên phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn có hiệu quả, đã có bước chuyển biến tích cực, ngày càng hiệu quả và có nề nếp. Công tác thu chi tài chính được đảm bảo đúng quy định.

Tuy nhiên, một số CĐCS vẫn còn tồn tại, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế của ban chấp hành chưa nghiêm. Việc duy trì chế độ sinh hoạt, họp ban chấp hành và uỷ ban kiểm tra chưa đều, ghi chép lưu trữ, hồ sơ chưa đầy đủ. Có CĐCS chưa xây dựng quy chế hoạt động của BCH, UBKT, quy chế phối hợp công tác giữa chính quyền, chuyên môn đồng cấp với công đoàn.

Để khắc phục tình trạng trên, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Xây dựng luôn quan tâm chỉ đạo UBKT Công đoàn ngành thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn CĐCS phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tồn tại , góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Nguyễn Thị Mai – Uỷ viên UBKT Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên