Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tài chính, kiểm tra, giám sát công đoàn

Đăng ngày 16/12/2023
Lượt xem: 212
100%

Ngày 09,10/12/2023 Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tài chính, kiểm tra, giám sát công đoàn và công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh cho đội ngũ cán bộ các CĐCS trực thuộc.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại buổi tập huấn, đồng chí Hoàng Thi Huyền - chuyên viên Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh đã truyền đạt các nội dung cơ bản về công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở; triển khai nội dung hướng dẫn thực hiện các văn bản về thu, chi tài chính, hướng dẫn việc thực hiện chi chế độ phụ cấp cho cán bộ công đoàn; hướng dẫn công tác xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn cơ sở, đồng thời hướng dẫn lập dự toán và báo cáo tổng hợp dự toán năm 2024.

Với nội dung kiểm tra, giám sát công đoàn, đồng chí Ngô Quang Chưởng - Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh mục tiêu và phương châm của công tác kiểm tra là nắm bắt, hướng dẫn và điều chỉnh kịp thời những sai sót trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của tổ chức Công đoàn; lấy xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh làm mục đích, lấy ngăn ngừa làm biện pháp hàng đầu để chỉ đạo thực hiện. Trên tinh thần đó, Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp luôn giữ một vai trò quan trọng trong việc kiểm tra chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của công đoàn; kiểm tra việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; tham mưu giúp Ban thường vụ, Ban Chấp hành giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động; tăng cường hiệu lực hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Lớp tập huấn nhằm cung cấp thêm những kiến thức mới, giúp lãnh đạo và kế toán các đơn vị hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của công tác tài chính, kiểm tra, giám sát công đoàn và nắm vững các nội dung mới theo quy định của Tổng Liên đoàn. Điều này sẽ đóng góp quan trọng vào việc nâng cao nhận thức và tuân thủ quy định về tài chính, kiểm tra, giám sát công đoànmột cách nghiêm túc.

Đồng chí Trần Đắc Viện, Chủ tịch Công đoàn ngành phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị tập huấn, đồng chí Trần Đắc Viện, Chủ tịch Công đoàn ngành đề nghị các đồng chí sau khi học tập chuyên đề cần tập trung triển khai các công việc sau: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ công đoàn các cấpđối với công tác tài chính, kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ủy ban kiểm tra; tiếp tục củng cố tổ chức, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tài chính, Ủy ban kiểm tra góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực của Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo chào mừng thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Trần Đắc Viện