Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024

Đăng ngày 16/03/2024
Lượt xem: 1695
100%

Ngày 15/3/2024, tại Hội trường Công ty TNHH Hitachi Astemo Hưng Yên (Khu CN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Quang Toản  Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnhđồng chí Vũ Quang Thắng – Phó trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh; đồng chí Luyện Phương Nam – Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh; Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hitachi Astemo Hưng Yên; đại diện lãnh đạo các ban LĐLĐ tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Nữ công quần chúng, chuyên viên Công đoàn các KCN tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc CĐ các KCN tỉnh; các tập thể, cá nhân được khen thưởng và trên 100 đoàn viên, NLĐ Công ty TNHH Hitachi Astemo Hưng Yên.

Các đại biểu dự Hội nghị

Trong năm qua, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo”;  phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp “ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp và phát triển nông thôn”; phong trào “ Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các phong trào thi đua luôn được gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, doanh nghiệp đã thúc đẩy, động viên CNVCLĐ tích cực nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng những kiến thức khoa học vào thực tiễn công tác và lao động sản xuất

Đồng chí Luyện Phương Nam - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh phát động phong trào thi đua tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Luyện Phương Nam - Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước với 4 nội dung chính: (1) thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; (2) thi đua tạo cảnh quan “Xanh - Sạch - Đẹp” và môi trường làm việc “Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”; (3) thi đua “Sáng kiến, sáng tạo triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay”; (4) thi đua “Đổi mới công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về tầm quan trọng của Dự án đường dây 500 KV và tuyên truyền, vận động người thân ủng hộ Dự án, chấp hành tốt việc tham gia giải phóng mặt bằng, hỗ trợ hoạt động thi công trên các công trường”.

Đồng chí Lê Quang Toản - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Quang Toản - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam về phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm 2023 cho Công đoàn Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II

Đồng chí Lê Quang Toản – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả phong trào thi đua mà các cấp công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua đã đề ra và đề nghị các đồng chí Chủ tịch CĐCS chủ động đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” so với năm 2023, nghiên cứu triển khai có hiệu quả Chương trình "Bữa ăn ca" khi Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động; phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, việc tổ chức Hội nghị Người lao động hàng năm và ký kết thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp; đưa nội dung nâng cao chất lượng bữa ăn ca vào thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; đẩy mạnh phối hợp các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, kịp thời giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của CĐCS.

Đồng chí Lê Quang Toản - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao bằng khen chuyên đề của Tổng Liên đoàn, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023

        Tại Chương trình Hội nghị, đồng chí Lê Quang Toản – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã tặng Cờ thi đua phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” năm 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các bằng khen chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh, LĐLĐ tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2023./.

                 Th/h: Quang Long