Chăm lo, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và nâng cao sức khoẻ, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Đăng ngày 26/09/2023
Lượt xem: 7394
100%

Sáng ngày 26/9/2023, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Kế hoạch của Tổng Liên đoàn thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 - 2025 và Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2024 - 2030 trong các cấp Công đoàn. Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, cán bộ từ một số bộ, ngành liên quan, cán bộ Công đoàn… với hình thức trực tiếp và trực tuyến. Về phía điểm cầu trực tuyến tại LĐLĐ tỉnh Hưng Yên có đồng chí: Chu Ngọc Hoa Liễu – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Ban Chính sách – Pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh.

Đ/c Hồ Thị Kim Ngân – Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại điểm cầu trực tiếp tại Hà Nội

Theo dự thảo Kế hoạch Thực hiện Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2024 - 2030 trong các cấp công đoàn, một trong những yêu cầu đặt ra là các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, người sử dụng lao động trong việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các hoạt động phải bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và nội dung của Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030.

Đối với Dự thảo Kế hoạch Triển khai Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trong các cấp công đoàn năm 2024-2025, mục tiêu cụ thể đến hết năm 2025 là 100% cán bộ theo dõi công tác an toàn, vệ sinh lao động của công đoàn cấp tỉnh, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tập huấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động (khoảng 1.375 người, mỗi đơn vị 01 người, bao gồm: 82 cán bộ cấp tỉnh, ngành Trung ương, 1.293 cán bộ cấp trên trực tiếp cơ sở). Mỗi LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam có ít nhất 01 giảng viên nguồn về an toàn, vệ sinh lao động. Trung bình mỗi năm mở mới 10 nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Tổng Liên đoàn về an toàn, vệ sinh lao động; phát hiện, phổ biến khoảng 100 sáng kiến giải pháp an toàn, vệ sinh lao động…

Điểm cầu trực tuyến tại LĐLĐ tỉnh Hưng Yên

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, đóng góp ý kiến vào các nội dung của Kế hoạch. Trong đó, một số ý kiến đóng góp đáng chú ý là cần chăm lo sức khoẻ thể chất cho người lao động, chú trọng cả sức khoẻ tinh thần, nhân rộng những mô hình chăm sóc tốt cho sức khoẻ người lao động, tận dụng thế mạnh truyền thông của Công đoàn cơ sở, nhất là trong các khu công nghiệp - chế xuất./.

T/h: Huyền Trang