Tin đối ngoại

13/09/2013

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất hai phương án tăng mức lương tối thiểu năm 2014 đáp ứng 75-84% nhu cầu sống tối thiểu....

12/09/2013

Ngày 10-9, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn cho ý kiến về việc thực hiện các quy định về lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước....