Tra cứu văn bản

Thể loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
Công văn 1441/LĐLĐ 14/08/2023 Liên đoàn lao động tỉnh Hưng Yên V/v chuẩn bị các nội dung phục vụ Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 Tải về
Công văn 1433/LĐLĐ 04/08/2023 Liên đoàn lao động tỉnh Hưng Yên V/v hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024 Tải về
Kế hoạch 405/KH-LĐLĐ 01/08/2023 Liên đoàn lao động tỉnh Hưng Yên Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các cấp công đoàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2023-2025 Tải về
Công văn 1418/LĐLĐ 24/07/2023 Liên đoàn lao động tỉnh Hưng Yên Công văn về việc vận động ủng hỗ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2023 Tải về
Quy định 114-QĐ/TW 11/07/2023 Bộ Chính Trị Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ Tải về
Hướng dẫn 92/HD-LĐLĐ 21/07/2023 Liên đoàn lao động tỉnh Hưng Yên Hướng dẫn thảo luận, tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Tải về
Công văn 1937/CV-UBND 20/07/2023 UBND tỉnh Hưng Yên Một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ về đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Tải về
Chỉ thị 48-CT/TU 10/07/2023 Tỉnh ủy Hưng Yên Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập Tải về
Hướng dẫn 90/HD-TLĐ 17/07/2023 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Hướng dẫn đánh giá xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện TƯLĐTT của các cấp công đoàn Tải về
Chương trình phối hợp 24/CTPH-LĐLĐ-TĐTN 18/07/2023 Liên đoàn Lao động - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên Chương trình phối hợp giữa Liên đoàn lao động và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2023-2028 Tải về