Kết luận Hội nghị lần thứ 23 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Đăng ngày 10/07/2023
Lượt xem: 463, Lượt tải:0
Chi tiết văn bản
Số VB 682-KL/TU
Ngày ban hành 30/06/2023
Trích yếu Kết luận Hội nghị lần thứ 23 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Hưng Yên
Người ký Nguyễn Hữu Nghĩa
Loại văn bản Kết luận
Tài liệu đính kèm Tải về