Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống Covid-19

Sau khi nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra trên địa bàn tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ra thông báo ý kiến về tăng cường công tác phòng, chống Covid-19. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến như sau:

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên cập nhật và nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phòng, chống Covid-19; chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch; tăng cường kiểm soát người nghi nhiễm, kịp thời phát hiện để điều trị và ngăn ngừa lây lan, quyết tâm khống chế dịch bệnh hiệu quả, không để ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đại hội Đảng các cấp. UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch của tỉnh và đặc điểm của địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch hoặc các phương án cụ thể phòng, chống dịch phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị và tình hình diễn biến của dịch, bảo đảm đồng bộ với kế hoạch phòng, chống dịch của cấp trên; chủ động chuẩn bị vật tư cần thiết và thực hiện quy trình cách thức phòng dịch trên địa bàn quản lý có trọng tâm, trọng điểm, đúng chỉ đạo của tỉnh; bố trí đủ kinh phí, bảo đảm nhân lực cho công tác phòng, chống dịch; tăng cường công tác quản lý người nước ngoài, nhất là người từ quốc gia có dịch đến làm việc, du lịch tại tỉnh; xác định công tác phòng, chống Covid-19 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, trọng tâm là Ban Chỉ đạo tỉnh; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị chủ động trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị mình; coi công tác phòng, chống Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, song cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ công tác khác. Tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên thông tin truyền thông đến các tầng lớp nhân dân để mọi người nhận thức đúng tính chất nguy hiểm của Covid-19 và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh, song không hoang mang ảnh hưởng đến cuộc sống và công tác; chú trọng hướng dẫn thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch; nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, trước hết là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc phòng dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng; vận động, yêu cầu các hội viên, người dân đã tới các quốc gia công bố có Covid-19 phải chủ động khai báo y tế và tự giác thực hiện cách ly, kiểm tra, giám sát y tế theo quy định phòng, chống Covid-19.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban Đảng tỉnh, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn; Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện thông báo này.

Đang online : 39
Đã truy cập : 631758

LIÊN KẾT WEBSITE