Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ ba – HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI

Ngày 14.12, kỳ họp thứ ba - HĐND tỉnh khóa XVI bước sang ngày làm việc thứ 2. Các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Ngày 14.12, kỳ họp thứ ba - HĐND tỉnh khóa XVI bước sang ngày làm việc thứ 2. Các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự.
 Các đại biểu dự kỳ họp
Các đại biểu dự kỳ họp

Buổi sáng, kỳ họp tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Chương trình giám sát của HĐND tỉnh; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2017; báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017; quy định một số mức thu phí và lệ phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí năm 2015; tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2016, nhiệm vụ giải pháp năm 2017; tình hình thực hiện chỉ tiêu, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016, dự kiến phân bổ năm 2017 và dự thảo nghị quyết về giao chỉ tiêu biên chế các đơn vị sự nghiệp năm 2017; dự thảo Nghị quyết sửa đổi quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố; dự thảo nghị quyết về đề án công nhận khu vực huyện Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2016 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh năm 2016 và nội dung hoạt động chủ yếu năm 2017...

 
Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu chia 5 tổ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết được trình bày tại kỳ họp.
Thảo luận tại tổ
Thảo luận tại tổ
Qua thảo luận, các ý kiến cơ bản đồng tình với các báo cáo của UBND tỉnh và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh trình tại kỳ họp. Đồng thời, tham gia một số ý kiến đề nghị: Cần có cơ chế hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư; hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi, kinh phí phù hợp với từng địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, môi trường thu hút các dự án đầu tư; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; có chế tài xử lý dứt điểm các doanh nghiệp nợ đọng thuế nhiều năm; kiến nghị tỉnh cần xây dựng một khu xử lý rác thải tập trung ở khu vực phía nam tỉnh; cần tăng cường công tác quản lý việc xả thải chưa qua xử lý ra môi trường gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân; tăng cường công tác quản lý đất đai; đánh giá hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; tăng cường công tác phối hợp quản lý hoạt động vận tải…
 
Theo chương trình làm việc, ngày mai 15.12, kỳ họp bước sang ngày làm việc thứ ba và bế mạc. 
 

Đang online : 41
Đã truy cập : 631531

LIÊN KẾT WEBSITE