Miễn thuế trong năm 2013, 2014 cho kinh doanh nhà trọ công nhân

Đó là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định số 204/2013/NĐ-CP, ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ (có hiệu lực kể từ ngày 5.12.2013) hướng dẫn thi hành một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước theo nghị quyết của Quốc hội.

    Theo đó, đối với hộ, cá nhân kinh doanh nhà trọ, phòng trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh; hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ; hộ, cá nhân cung ứng suất ăn ca cho công nhân được miễn thuế khoán (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm (2013 - 2014).

    Để được hưởng chế độ ưu đăi trên, những hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp phải cam kết giữ ổn định mức giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ, giá chăm sóc trông giữ trẻ, giá cung ứng suất ăn ca trong năm 2013 - 2014 không cao hơn mức giá tháng 12 năm trước liền kề. Giá phải được công khai, niêm yết tại cơ sở kinh doanh và thông báo cho chính quyền xă, phường nơi kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

 

LIÊN KẾT WEBSITE