Lương tối thiểu tại doanh nghiệp vùng I tăng lên 2,7 triệu đồng

Ngày 14 tháng 11 năm 2013, Chính phủ đă ban hành Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xă, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đ́nh, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Văn bản này sẽ thay thế Nghị định 103 ngày 4/12/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2013 và áp dụng từ 1/1/2014. Theo đó mức lương tối thiểu vùng được áp dụng như sau:

Vùng Mức lương tối thiểu vùng năm 2013 (triệu đồng/tháng) Mức lương tối thiểu vùng năm 2014 (triệu đồng/tháng)
I 2.350.000 2.700.000
II 2.100.000 2.400.000
III 1.800.000 2.100.000
IV 1.650.000 1.900.000
 
Như vậy, so với mức lương tối thiểu vùng năm 2013 th́ mức lương tối thiểu vùng năm 2014 cao hơn khoảng từ 250.000-350.000 đồng/tháng, tương đương mức tăng xấp xỉ 15%.  Quy định này là căn cứ để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương bảo đảm mức tiền lương không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Trước đó, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đă đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thấp nhất là 30% và đáp ứng khoảng 80% mức sống tối thiểu của người lao động.
Đang online : 47
Đã truy cập : 631562

LIÊN KẾT WEBSITE