Liên đoàn Lao động tỉnh: Trao 2 sổ tiết kiệm cho con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19.

Thực hiện Hướng dẫn số 35/HD-TLĐ ngày 21/10 /2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid -19 theo Quyết định số 3345/QĐ-TLĐ ngày 11/10/2021 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Ngày 15.7, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức trao 2 sổ tiết kiệm cho con đoàn viên tử vong do dịch Covid -19, Công ty TNHH KiDo Hà Nội.

Chị Lê Thị Hồng vợ anh Chu Xuân Chiều đại diện gia đình nhận 2 sổ tiết kiệm cho 2 con mồ côi bố  bị tử vong do dịch Covid - 19.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 2 sổ tiết kiệm cho cháu Chu Xuân Vinh, sinh năm 2015 và cháu Chu Xuân Đức, sinh năm 2011. Hai cháu là con đoàn viên Chu Xuân Chiều, Công ty TNHH KiDo Hà Nội, thuộc công đoàn các Khu công nghiêp tỉnh đã tử vong do dịch Covid – 19. Mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Sổ tiết kiệm do mẹ 2 cháu sở hữu và có sự cam kết với Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hàng năm rút lãi để sử dụng cho việc học tập của các cháu. Đến năm các cháu đủ 18 tuổi sẽ rút gốc. Số tiền này được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trích Quỹ “Bảo trợ trẻ em công đoàn Việt Nam” và ủy quyền cho Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng. Hoạt động của tổ chức công đoàn thể hiện sự quan tâm, chăm lo, góp phần hỗ trợ, chia sẻ sự khó khăn, mất mát kinh đối với gia đình đoàn viên Chu Xuân Chiều./.

                                                    T/h: Thu Nguyệt (Ban TG - Nữ công)

Đang online : 33
Đã truy cập : 460553

LIÊN KẾT WEBSITE