Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác Văn phòng năm 2019

Ngày 28.3.2019, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Văn phòng cho cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ công đoàn các cấp. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Tuyết – Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, các Phó Chủ tịch: Hồ Thị Kim Ngân, Hoàng Xuân Hào, Chu Ngọc Hoa Liễu, các đồng chí Chủ tịch của 18 LĐLĐ huyện, thành phố, CĐ ngành và cán bộ công đoàn phụ trách công tác văn thư, lưu trữ.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn

Trong những năm qua, công tác văn thư, lưu trữ của các cấp Công đoàn trong tỉnh từng bước được cải thiện, LĐLĐ tỉnh đã hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ ở các đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở những văn bản của Nhà nước, Tổng Liên đoàn, LĐLĐ tỉnh đã ban hành một số văn bản quy định, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh. Do vậy, công tác văn thư, lưu trữ của các cấp công đoàn tỉnh trong thời gian gần đây đã có những chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, công tác văn thư, lưu trữ còn một số hạn chế nhất định như: cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ còn kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; Công tác soạn thảo và ban hành văn bản vẫn còn một số sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV; Kho lưu trữ tài liệu của LĐLĐ các huyện, thành phố, CĐ ngành, Công đoàn viên chức tỉnh chưa trang bị được các phương tiện để bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ theo quy định…

Đồng chí Chu Ngọc Hoa Liễu – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Vũ Thị Kim Khuyên – Phó trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc – Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin Sở Thông tin truyền thông truyền đạt một số điểm mới trong thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; Những quy định mới của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và tập trung chia sẻ các kinh nghiệm thực tế để giải quyết những tình huống, vướng mắc trong công tác văn thư lưu trữ hàng ngày.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chu Ngọc Hoa Liễu – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh mong rằng, trước yêu cầu cải cách hành chính, đặc biệt trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi mỗi cán bộ phải nắm vững những kiến thức cơ bản trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành. Thông qua hội nghị tập huấn, các cán bộ công đoàn sẽ vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ vào công tác của mình, phù hợp với từng đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh./.

                                                                                                                                                                          T/h:  Đào Thu - Ban Tuyên giáo

LIÊN KẾT WEBSITE