Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội thảo công tác Tài chính Công đoàn năm 2019

Ngày 06/9/2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội thảo công tác Tài chính Công đoàn năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại Hội thảo

Dự và chỉ đạo Hội thảo có các đồng chí Thường trực Liên đoàn lao động tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí là Trưởng các Ban, Phụ trách các Ban thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, Cán bộ Ban Tài chính, UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch, kế toán các công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên.
Năm 2018, các cấp công đoàn có nhiều cố gắng trong thực hiện phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn, phối hợp, chỉ đạo, đôn đốc thu 2% kinh phí công đoàn (KPCĐ), thực hiện cấp kinh phí qua tài khoản cho công đoàn cấp dưới, nộp nghĩa vụ về công đoàn cấp trên theo kế hoạch được duyệt. Thực hiện giảm chi 10% hành chính và hoạt động phong trào nộp kinh phí tiết giảm về Tổng Liên đoàn.
Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, nêu những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, tồn tại trong công tác thu, chi, quản lý tài chính công đoàn năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời, các đại biểu đã đưa ra các cách thức, giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc trong công tác thu, chi, quản lý tài chính công đoàn, cách thức gửi kinh phí công đoàn về trực tiếp tài khoản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đ/c Tôn Kim Thúy – Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Lâm phát biểu thảo luận

Kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, yêu cầu các cấp công đoàn cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu và giải pháp cụ thể như sau:

- Về mục tiêu: Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện thu đúng, thu đủ kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn. Hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS, doanh nghiệp nộp KPCĐ qua tài khoản tại Vietinbank. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh về công tác quản lý, thu chi tài chính công đoàn. Hạn chế tình trạng thất thu kinh phí công đoàn, đặc biệt là các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, có số lao động lớn. Chi tài chính công đoàn cần quán triệt tiết kiệm, hiệu quả, tập trung kinh phí cho các hoạt động phong trào, đào tạo, bồi d¬ưỡng cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên... giảm chi tiếp khách, hành chính và các chi phí khác. Chi văn phòng công đoàn cấp trên cơ sở đúng dự toán được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh duyệt, cấp kinh phí cho CĐCS theo đúng tỉ lệ quy định.

Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương, khen thưởng các đơn vị làm tốt công tác thu kinh phí Công đoàn năm 2018

- Giải pháp để thực hiện: Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xác định thu KPCĐ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt trong tổ chức hoạt động. Nắm chắc số lượng CĐCS, số doanh nghiệp, số CNLĐ, quĩ lương đóng BHXH thuộc đơn vị quản lý chỉ đạo. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Thuế, BHXH, Tài chính, Kho bạc cùng cấp để tổ chức thu KPCĐ. Rà soát, bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ tại đơn vị theo đúng qui định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh. Tăng cường công tác quản lý tài chính; xây dựng, hoàn thiện hồ sơ, sổ sách chi tiêu khoa học, chặt chẽ; cấp kinh phí kịp thời, đúng tỉ lệ cho các CĐCS. Chỉ đạo các CĐCS khối doanh nghiệp thực hiện kê khai mã số thuế và các thông tin doanh nghiệp phục vụ công tác thu tập trung KPCĐ. Chỉ đạo các CĐCS kịp thời báo cáo công đoàn cấp trên về thời gian, số tiền doanh nghiệp đóng KPCĐ vào tài khoản Tổng Liên đoàn tại Vietinbank.
                                                                                                                                         Th/h: Tạ Quang Long

LIÊN KẾT WEBSITE