Liên đoàn Lao động tỉnh công bố quyết định sáp nhập Ban Tuyên giáo – Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh

Ngày 07.01.2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định sáp nhập Ban Tuyên giáo và Ban Nữ công thành Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Tuyết – Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; các đồng chí Thường trực, trưởng, phó các ban và chuyên viên, nhân viên cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giao – Nữ công

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII); Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Công văn số 2379/TLĐ ngày 03/12/2018 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc sáp nhập Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh Hưng Yên, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh quyết định sáp nhập Ban Tuyên giáo và Ban Nữ công thành Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh kể từ ngày 15/12/2018. 

Theo đó, Ban Tuyên giáo - Nữ công sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều 7, Điều 10 quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ cơ quan LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. Đồng chí Hoàng Xuân Hào – Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tuyên giáo được bổ nhiệm kiêm chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công. Các đồng chí phó ban và chuyên viên của hai ban tiếp tục được điều động và phân công nhiệm vụ tại ban mới được sáp nhập.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên của ban. Đồng chí mong muốn, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, tập thể lãnh đạo, cán bộ trong Ban Tuyên giáo – Nữ công tiếp tục phát huy những ưu điểm, tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cả hai ban trước đây, đáp ứng yêu cầu của thời kì hội nhập, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Hưng Yên ngày càng vững mạnh.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quyết định sáp nhập Ban Tuyên giáo – Nữ công cho đồng chí Hoàng Xuân Hào, phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh, kiêm Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công.

    Đây là hai ban đầu tiên của LĐLĐ tỉnh thực hiện việc sáp nhập theo Kế hoạch số 88 của Tỉnh ủy và chỉ đạo củaTổng Liên đoàn về thực hiện Nghị quyết TW VI (khóa XII) của Đảng. Theo lộ trình, đến năm 2021, LĐLĐ tỉnh sẽ hoàn thành việc sáp nhập tiếp hai ban còn 5 ban, giảm số lượng lãnh đạo cấp ban và giảm 10% biên chế cán bộ trong toàn hệ thống nhằm tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy./.

LIÊN KẾT WEBSITE