Liên đoàn lao động tỉnh

Liên đoàn lao động tỉnh

Họ và tên Chức vụ
Nguyễn Thị Thanh Tuyết Chủ tịch
      Hồ Thị Kim Ngân   Phó Chủ tịch
    
Văn Phòng. ĐT 3.863.629
  Doãn Thành Đạt  Chánh Văn phòng 
Đặng Quang Hạnh Phó chánh Văn phòng
Quách Thị Bẩy Phó Chánh Văn phòng
Ban Tài chính: ĐT 3.550.123     
Bùi Xuân Nhiên                                        
                             Trưởng ban                                                                                          
Phạm Thị Duyên                                        
                               Phó trưởng ban                                                                                           
Trần Thị Thái                                        
                                Phó trưởng ban                                                                                    
Ban Tuyên giáo: ĐT 3.550.122
  Lê Ngọc Tân Trưởng ban
Nguyễn Thu Nguyệt Phó trưởng ban
Tạ Quang Long Phó trưởng ban
Ban Nữ Công: ĐT 3.550.120
Hoàng Thị Lâm Trưởng ban
 
Nguyễn Thị Điệp Phó trưởng ban
Ủy ban Kiểm tra: ĐT 3.550.121
Chu Ngọc Hoa Liễu Chủ nhiệm UBKT
   
   Ban Tổ chức: ĐT 3.864.119
Vũ Minh Dũng Trưởng ban
Trần Văn Hùng Phó trưởng ban
Ban Chính sách pháp luật: ĐT 3.864.786
Cao Xuân Dương Trưởng ban
Bùi Đình Thao Phó trưởng ban
   

LIÊN KẾT WEBSITE