Liên đoàn Lao động huyện Khoái Châu đẩy mạnh tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2022

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên về việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Liên đoàn Lao động huyện Khoái Châu đã xây dựng kế hoạch để nắm bắt số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn trên địa bàn huyện và tình hình, tâm tư nguyện vọng của người lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, để có các hình thức, vận động cho phù hợp với từng doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện cũng được sự ủng hộ, tạo điều kiện của chủ doanh nghiệp về việc phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp.

Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Khoái Châu đã thành lập được 01 Công đoàn cơ sở là công ty cổ phần Nhân Đạt – Kesa Group, kết nạp mới 23 đoàn viên. Với phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có Công đoàn”, thời gian tới Liên đoàn Lao động huyện Khoái Châu sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp thành lập Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, tích cực chăm lo cho đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh./.

                        Thực hiện : Anh Tuấn - Thanh Định (LĐLĐ huyện Khoái Châu)

                                                                                                     

Đang online : 34
Đã truy cập : 631668

LIÊN KẾT WEBSITE