LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn

Vừa qua, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Tuyết – Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên; Chu Ngọc Hoa Liễu – Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh, cán bộ chủ chốt LĐLĐ tỉnh; ủy viên UBKT LĐLĐ tỉnh; cán bộ kiểm tra, chủ tịch, phó chủ tịch, chủ nhiệm UBKT LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành và chủ tịch công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết – Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành
Tổng LĐLĐ Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn trong thời gian, đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn. Tuy nhiên, hoạt động của UBKT công đoàn các cấp một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, vẫn còn mang tính hình thức, hiệu quả hoạt động chưa cao. Hội thảo là dịp để các cán bộ làm công tác kiểm tra thảo luận trao đổi rút ra bài học kinh nghiệm và tìm ra giải pháp nâng cao chất hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn. Trong đó, cần tập trung thảo luận sâu 3 vấn đề: Phân tích thực trạng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Công đoàn trong thời gian qua, chỉ ra những yêu cầu mới trong bối cảnh hiện tại đặt ra cho công tác kiểm tra, giám sát; Các tiêu chí đánh giá, các công cụ và phương pháp nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra, giám sát; Vai trò quan trọng của cán bộ làm công tác kiểm tra trong việc nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra, giám sát.

Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo đã nhận được 23 tham luận và trên 50 ý kiến phát biểu tại chỗ của các đại biểu. Ngoài tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm trên, các đại biểu còn thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến liên quan đến công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn; các tiêu chuẩn của người làm công tác kiểm tra, giám sát và chế độ đãi ngộ đối với người làm công tác kiểm tra, giám sát… Đáng chú ý, ngoài các đề xuất, kiến nghị và giải pháp do cán bộ công đoàn chuyên trách nêu ra, hội thảo còn nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của các đồng chí chủ tịch công đoàn cơ sở.

Đồng chí Vũ văn Phương – Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Mỹ tham gia ý kiến

Đồng chí Chu Ngọc Hoa Liễu – Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh chủ trì hội thảo, thay mặt Ban tổ chức hội thảo đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, coi đây là cơ sở để sửa đổi, bổ sung và đề xuất với Tổng Liên đoàn ban hành các quy định về công tác kiểm tra, giám sát công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay./.
                                                                                                                                             T/h : Đào Thị Thu – Ban Tuyên giáo LĐLĐ

 

LIÊN KẾT WEBSITE