Ký kết Chương trình phối hợp giữaTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021 - 2026

Chiều 12/10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2021 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026. Dự tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành cùng dự hội nghị. Hội nghị được kết nối đến 63 điểm cầu trên khắp cả nước.

               Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cán bộ các phòng, ban chuyên môn của hai đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, với nhận thức xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, công nhân lao động (CCVCCNLĐ) là một bộ phận quan trọng trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTTDL đã xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong CCVCCNLĐ, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Để xây dựng đời sống văn hóa trong CCVCCNLĐ và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của tất cả các chủ thể với các giải pháp đồng bộ, liên tục và lâu dài. Từ đó, đồng chí bày tỏ tin tưởng, tại hội nghị này, các đại biểu sẽ cùng nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, xác định các nhiệm vụ, giải pháp và khẳng định quyết tâm phối hợp triển khai hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, tập luyện thể dục thể thao trong CCVCCNLĐ thời gian tới.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết: Kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công chức, viên chức, công nhân lao động từng bước được chính quyền các địa phương, doanh nghiệp quan tâm đầu tư quy hoạch, xây dựng, nâng cấp. Tính đến hết năm 2020, cả nước có 66 thiết chế văn hóa cấp tỉnh; 700 quận, huyện có trung tâm văn hóa - thể thao hoặc nhà văn hóa; 7.945 xã, phường, thị trấn và 78.273 làng, thôn, bản, ấp có nhà văn hóa. Ngoài 30 cung văn hóa lao động, nhà văn hóa lao động cấp tỉnh, 6 trung tâm văn hóa lao động, nhà văn hóa công nhân khu công nghiệp và 16 nhà văn hóa lao động cấp quận, huyện, 2 tỉnh Hà Nam và Quảng Ninh đã ban hành quyết định chính thức để Tổng Liên đoàn triển khai dự án “Đầu tư xây dựng thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”, 26 tỉnh, thành phố khác cũng đã có văn bản gửi Tổng Liên đoàn đồng ý chủ trương và giới thiệu địa điểm xây dựng thiết thế công đoàn.

                                        Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

 Các thiết chế văn hóa được xây dựng đã góp phần thúc đẩy hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; nếp sống văn hóa, tác phong công nghiệp, môi trường làm việc, ứng xử dần được cải thiện với nhiều thói quen tích cực, hành vi văn hóa, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo nghệ thuật, nâng cao thể lực, trí lực cho công chức, viên chức, công nhân lao động, thúc đẩy khí thế thi đua lao động sản xuất, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về chủ trương xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tình hình quan hệ lao động do tác động của dịch bệnh Covid-19; Chương trình phối hợp về truyên truyền, vận động công chức, viên chức, công nhân lao động xây dựng đời sống văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao. Đồng thời, tập trung thảo luận, chia sẻ những giải pháp hay nhằm xây dựng cơ quan văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân lao động khu công nghiệp; xây dựng gia đình công nhân hạnh phúc để ổn định cuộc sống trong tình hình mới trước tác động của đại dịch Covid-19…

Cũng tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký kết Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2021 - 2026. Trong đó, xác định rõ nội dung trọng tâm phối hợp là: Thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về văn hóa thể thao và du lịch trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về xây dựng nếp sống văn minh, đời sống văn hóa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của công chức, viên chức, công nhân lao động; triển khai nhân rộng các mô hình điểm về văn hóa, thể thao và gia đình trong công chức, viên chức, công nhân lao động…

                                                                                    Th/h: Minh Quang

Đang online : 35
Đã truy cập : 631662

LIÊN KẾT WEBSITE