Hưng Yên quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 12.2, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đaị biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự thảo kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Tiểu ban Văn kiện và Hướng dẫn nội dung trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp; Thông báo Kết luận số 159-TB/TW ngày 15.1.2020 của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Hướng dẫn số 60-HD/VPTW ngày 17.1.2020 của Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định về chế độ chi tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo tổng hợp tình hình tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn nghiệp vụ công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Qua hội nghị nhằm cụ thể hóa hơn nữa các nội dung chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; là một bước chuẩn bị kỹ hơn, giúp các địa phương, đơn vị thống nhất về cách làm, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp cần căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; phát huy tinh thần dân chủ, bàn bạc, thảo luận, thống nhất trên cơ sở trí tuệ của tập thể; Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm có những văn bản hướng dẫn, trả lời gửi các địa phương, đơn vị về một số vướng mắc nảy sinh khi tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, giúp cơ sở giải quyết đúng quy định, kịp thời để đại hội diễn ra thành công, bảo đảm kế hoạch đề ra./.
                                                                           Theo Báo Hưng Yên

Đang online : 39
Đã truy cập : 631718

LIÊN KẾT WEBSITE